POŘADY

Ceny vstupného uvedené u jednotlivých pořadů platí pro jednu osobu v rámci hromadné vstupenky.
Ročníky jsou pouze orientační, pořady si vybírejte podle toho, jak se Vám hodí do výuky.
MĚSÍC U KREJČÍHO
MŠ, 1.,2. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Pohádkový příběh vysvětluje vznik fází Měsíce.


O SPANILÉ JITŘENCE A TAJUPLNÉ VEČERNICI
MŠ, 1.,2. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Pohádkový příběh seznamující s planetou Venuší.


ODKUD SVÍTÍ SLUNÍČKO
MŠ, 1.,2. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Pohádkový příběh seznamující se vznikem ročních období.


AFRICKÁ POHÁDKA
MŠ, 1.,2. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Pohádkový příběh seznamující se souhvězdími jižní oblohy.


O LOVCI ORIONOVI A BÝKU ZLOBÍKOVI
MŠ, 1.,2. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Pohádka seznamuje se souhvězdími zimní oblohy.


BÁJE O PERSEOVI
od 3. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Promítaný bájný příběh propojuje řadu souhvězdí podzimní oblohy s jejichž vyhledáváním na obloze a zajímavými objekty, které se v nich nalézají, seznámí následná projekce hvězdné oblohy.


SLUNEČNÍ SOUSTAVA I.
od 4. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Promítnutí stejnojmenného filmu doplněného komentovanými videozáznamy pořízenými kosmickými sondami.


PLANETA ZEMĚ I.
od 5. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Probírá vznik a vývoj naší planety, její gravitační působení na okolí, zahrnuje výpravy na Měsíc a diskutuje i možnosti života mimo Zemi.


PLANETA ZEMĚ II.
od 5. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Zemětřesení a sopečná činnost, příliv a odliv, průzkum hydrosféry, atmosféra, počasí.


POHYBY ZEMĚ A ČAS
od 6. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Podává vysvětlení jak se dospělo k základním pohybům Země (rotaci okolo vlastní osy, oběhu kolem Slunce), projevu těchto pohybů v průběhu roku (roční období) a časových jednotek od nich odvozených (den, hodina, rok).


ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE
od 6. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Vysvětluje podmínky vzniku zatmění, možnosti pozorování a informuje o budoucích úkazech.


HVĚZDÁRNA, DALEKOHLEDY, POZOROVÁNÍ
od 6. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

- vznik a historie hvězdárny Ďáblice
- typy dalekohledů používaných v astronomii
- co je možné očekávat od pozorování oblohy
- seznámení s odborným programem hvězdárny


PODZIMNÍ OBLOHA
ZIMNÍ OBLOHA
JARNÍ OBLOHA
LETNÍ OBLOHA
od 4. tř. ZŠ
cena 30,- Kč

Pořady postupně seznamují s aktuálními úkazy, souhvězdími a zajímavými objekty na obloze v jednotlivých ročních obdobích.


SLUNEČNÍ SOUSTAVA II.
od 6. tř. ZŠ, SŠ
cena 30,- Kč

Film + komentované videozáznamy kosmických sond.SLUNCE
od 6. tř. ZŠ, SŠ
cena 30,- Kč

Stejnojmenný film doplněný dataprojekcí podrobnějších informací o naší mateřské hvězdě.DEN ZEMĚ (jen v dubnu)
od 3. tř. ZŠ, SŠ
cena 30,- Kč

Pásmo přírodopisných filmů.


OD LIDSKÉHO OKA K DALEKOHLEDŮM
(objednávky pouze na středu)
cena 30,- Kč

Pořad probírá vlastnosti oka, principy zobrazení základními optickými prvky, historii, druhy a typy dalekohledů.


SLUNCE A STÍNY
2. st. ZŠ, SŠ
cena 30,- Kč

Pořad probírá vlastnosti Slunce a úkazy spojené s jeho zářením (převážně světlem) tzn. zatmění a optické jevy v zemské atmosféře.