Hvězdárna nabízí:


  • denní a noční astronomické pozorování pro veřejnost
  • astronomické, cestopisné a kosmonautické přednášky
  • programy pro školy
  • stálou astronomickou výstavu
  • astronomický kroužek pro zvídavé děti 4. a 5. ročníků ZŠ
  • odborné astronomické pozorování