HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE - slaví 60 let

Hvězdárna je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví, v nadmořské výšce 325 metrů. V jejím těsném sousedství je místo výhledu na téměř polovinu Čech, vybavené směrovou růžicí a malým dalekohledem. Za vynikající dohlednosti je možné vidět i pohraniční hory - Krušné, Jizerské a Krkonoše.

Stavba hvězdárny byla zahájena v 50. letech 20. stol. členy tehdejšího astronomického kroužku založeného v roce 1953 pod vedením Zdeňka Corna, který se až do svého odchodu do důchodu staral o chod hvězdárny.

Jako materiál pro stavbu bylo použito 40 ks panelů, které zbyly po stavbě prvního panelového domu v ČSR, který byl postaven právě v Ďáblicích. Panely byly pořízeny za symbolickou cenu 1 Kčs za kus.

Kostry obou kopulí byly vyrobeny ručně dole v obci, tahačem vyvezeny na hvězdárnu a autojeřábem usazeny na svá místa.

 

Odborným poradcem při výstavbě byl astronom dr. Hubert Slouka.(u tabule). Ten se také zasloužil o získání prvního dalekohledu do východní kopule.

 

Originální dalekohledová montáž, tzv. coudé systém, nese zrcadlový dalekohled o průměru 40 cm (v té době 2. největší dalekohled v Československu) a čočkový dalekohled s průměrem 15 cm.

První část hvězdárny zahájila činnost 3. listopadu 1956. Součástí budovy byla kopule o průměru 5,27 m, přednáškový sál, fotokomora a knihovna.

Do roku 1960 byla přistavěna ještě kancelář, západní kopule o průměru 5 m a prosklená spojovací chodba.

Do západní kopule byl instalován čočkový dalekohled o průměru 19 cm a zrcadlový dalekohled o průměru 30 cm.

V roce 1968 se hvězdárna Ďáblice stala součástí Štefánikovy hvězdárny na Petříně.

V roce 1970 byla postavena třetí, prozatím plechová kopule o průměru 3,5 m.

V roce 1979 byly obě hvězdárny sloučeny s Planetáriem. ve Stromovce a vznikla Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.

V 90. letech byla vybudována kanalizace a vodovodní přípojka.

Na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století byla hvězdárna výrazně modernizována – byla vyměněna okna, původní prosklená chodba byla vyzděna a celá budova byla zateplena. Byly vybudovány návštěvnické toalety a promítací sál byl vybaven klimatizací, novými sedadly a novou projekční technikou.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ HVĚZDÁRNY:


Západní kopule


refraktor o průměru objektivu 19 cm, zrcadlový fotografický dalekohled o průměru 30 cm, koronograf o průměru objektivu 10 cm, německá paralaktická montáž.Východní kopule


refraktor o průměru objektivu 15 cm, zrcadlový dalekohled o průměru 40 cm, Coude montáž (česká výroba).***********