Hvězdárna nabízí:


  • denní a noční astronomické pozorování pro veřejnost
  • astronomické, cestopisné a kosmonautické přednášky
  • individuální astronomické pozorování
  • programy pro školy
  • stálou astronomickou výstavu
  • astronomický kroužek pro první stupeň ZŠ
  • odborné astronomické pozorování