Veřejné zakázky malého rozsahu

zadávané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy p.o. podle zák. č. 137/2006 Sb. V platném znění

Nově zadávané veřejné zakázky najdete na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/hvezdarna-a-planetarium-hlavniho-mesta-prahy

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je:

* Veřejná zakázka na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 2 mil. Kč bez DPH.

* Veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 6 mil. Kč bez DPH.

V těchto případech je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku na základě výzvy třem až pěti dodavatelům k předložení cenové nabídky, pokud tyto cenové nabídky nemá k dispozici.