Planetárium pro školy

 • Jsme největší a nejmodernější instituce svého druhu v České republice.
 • Máme největší rozlišení obrazu v EVROPĚ.
 • Na kopuli o průměru 23,5 metru promítáme 48 miliónu obrazových bodů.
 • Databáze digitálního planetária obsahuje přes 100 tisíc hvězd a je stejně jako modely naší Galaxie, vzdáleného vesmíru nebo třeba rozložení hmoty průběžně aktualizována.
 • Máme nejširší nabídku pořadů pro školy.
 • Pořady jsou přirozenou součástí EVVO a podporují výuku předmětů zařazených do STEM.

   

  Objednávky pořadů na školní rok 2015-2016 přijímáme
  od pondělí 24. srpna 2015.

  Objednávky přijímáme pouze telefonicky na číslech 220 999 001-3
  a to v pracovní dny od 8.30 do 15 hodin.
  Prosíme, nevolejte mimo tyto termíny!

  Pořady pro předem objednané školy a školní skupiny uvádíme
  v pracovních dnech v době od 8.30 do 16 hodin.
  Důležité upozornění: školní pořady je nutné vždy předem objednat.

  Přečtěte si, prosím, jak pořad objednat ZDE.

  Školní pořady nejsou standardně nabízeny pro veřejnost.


  BROŽURA 2015-2016 pro školy ke stažení

  PLANETÁRIUM PRAHA(formát PDF)

  Kompletní brožura zahrnující všechna střediska Hvězdárny a planetária hl.m. Prahy (Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice) přijde ve vytištěné podobě všem školám s přiděleným zákaznickým číslem poštou na přelomu srpna a září.
  Máte-li zájem si tuto kompletní brožuru vytisknout sami už nyní, můžete si ji stáhnout ZDE(formát PDF)


  Planetárium Praha nabízí pro školy pořady s astronomickou, kosmonautickou, případně přírodovědnou tématikou.
  U výukových pořadů, které jsou připraveny podle osnov, uvádíme i doporučení, pro kterou třídu (ročník) jsou určeny. Školy si mohou objednat i další doplňující pořady z naší nabídky pro veřejnost, které výuku rozšiřují.

  Sál COSMORAMA

  s kopulí o průměru 23 m, využíváme dva projekční systémy:
  SkySkan Definiti – digitální planetárium umožňující projekce trojrozměrného vesmíru a vesmírných objektů
  Cosmorama – původní optické planetárium umožňující výjimečně kvalitní projekci hvězd

  Sál STARVID

  s širokoúhlým plátnem, využíváme projekční systém
  Digistar3 – digitální planetárium umožňující projekci trojrozměrného vesmíru a vesmírných objektů

  Učebna

  Menší sál s projekčním plátnem – přírodovědné a geografické přednášky, které vedou lektoři Planetária.

   

  JAK PROBÍHÁ NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

  Předpokládáme, že jste provedli rezervaci míst pro Vaši skupinu.
  Prosíme o včasný příchod, abyste si mohli v klidu zakoupit vstupenky a následně odložit v šatně a případně si ve zbylém čase prohlédnout novou expozici stálé výstavy ve foyeru Planetária.
  Od zastávky MHD trvá cesta Stromovkou asi 10 minut, na odbavení budete potřebovat asi 10-15 minut. Do sálů pouštíme skupiny obvykle 10 minut před začátkem představení. Rozumné je tedy být u Planetária 20-30 minut před začátkem představení.
  Doporučujeme, aby skupina dětí (pokud to počasí dovolí) počkala na platu před budovou a Vy si mohli dojít zakoupit vstupenky do pokladny. Předejde se tak kolizím a promíchání několika skupin dětí, které přijdou téměř současně.
  Po vstupu do budovy se Vám bude věnovat pořadatelská služba, jejíž povinností je zajistit pro Vás příjemný pobyt u nás, v rámci možností daného prostoru a počtu přítomných dětí.

  Pokladna
  Turnikety
  Šatna
  WC
  Výstava
  Možnost posvačit

  Pokladna

  1. U pokladny v předsálí výstavního prostoru zakoupíte vstupenky pro objednanou skupinu žáků (dětí, studentů)
  2. Pokladní se Vás zeptá na adresu školy, počet žáků v jednotlivých třídách a počet doprovodů.
  3. Následně Vám sdělí cenu a vytiskne fakturu s pokladním dokladem a příslušný počet vstupenek
  4. Budete požádáni,abyste podpisem potvrdili převzetí faktury
  5. Po zaplacení obdržíte:

  - Fakturu (vystavenou na školu, která provedla rezervaci, s uvedenou cenou a počtem vstupenek)

  - Pokladní doklad o zaplacení (s uvedenou cenou a výpisem sedadel určených pro Vaši skupinu)

  - Vstupenky pro všechny osoby Vaší skupiny (žáci i doprovod)

  Turnikety

  1. Vstupenky, které jste obdrželi, mají čárový kód umožňující průchod turnikety (poprvé při vstupu do budovy a podruhé při vstupu do sálu, kde se koná představení)
  2. Každé dítě má svoji vstupenku.
  3. Pomocí vstupenek projdete vstupními turnikety do výstavního prostoru (s průchodem Vám ochotně pomohou naši pracovníci v modrých tričkách s emblémem Planetária).

  Šatna

  Vpravo od vstupních turniketů je situována šatna (zde se Vám budou věnovat pořadatelé v oranžových tričkách s emblémem Planetária, kteří budou pomáhat s organizací více skupin při vstupu do šatny)

  - V šatně je třeba odložit bundy (čepice, rukavice apod. doporučujeme dát do rukávů bund) a batohy (s batohy není možný vstup do sálu)

  - Do šatny vchází vždy skupina pod vedením svého doprovodu po pravé části schodiště. Šatnářka Vám ukáže prostor určený pro Vaši skupinu (podle adresy školy). Děti si zavěsí oblečení na věšáky a odloží batohy do koše pod věšáky. Po odložení věcí odchází druhou stranou šatny po schodišti do výstavního prostoru.

  - Pro skupiny mateřských škol (malých dětí) doporučujeme využít odložení věcí mimo prostor šatny do velkých modrých tašek (které Vám zapůjčíme) a jejich odnesení do šatny v těchto taškách

  WC

  jsou umístěna vlevo i vpravo od vstupních turniketů, vždy po stranách schodišť do sálů.

  Výstava

  Ve výstavním prostoru (foyer) vyčkáte na začátek představení. Můžete si zde prohlédnout novou expozici s řadou interaktivních exponátů. Po představení je zde rovněž otevřen malý obchůdek s astronomickými suvenýry, publikacemi a učebními pomůckami v přiznivých cenových relacích. Na vyžádání může být obchůdek otevřen i před představením.
  Více o výstavě se dočtete ZDE.

  Možnost posvačit

  Chápeme specifické potřeby menších dětí – po dohodě s pořadatelskou službou Vám bude vyhrazen prostor pro svačinu.
  V koutku s občerstvením je možno zakoupit studené a teplé nápoje, sendviče a bagety.

  UPOZORNĚNÍ

  Přestože absolutní většina školních výprav dodržuje během návštěvy pravidla slušného chování a dbá pokynů pracovníků Planetária, dovolujeme si Vás upozornit, že:

 • Za chování a jednání žáků je po celou dobu návštěvy v Planetáriu zodpovědný pedagogický dozor. V případě vážného porušení norem slušného chování bude celá skupina vykázána z budovy bez náhrady vstupného.
 • Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků Planetária.
 • Je bezpodmínečně nutné, aby si žáci odložili v šatně (včetně zavazadel).
 • V prostorách Planetária není dovoleno používat mobilní telefony a je přísně zakázáno kouřit. V sálech je zakázáno konzumovat jídlo a pití. Po dohodě s pracovníky Planetária se mohou zejména menší děti nasvačit ve vyhrazených prostorách.
 • Z provozních důvodů není v běžných termínech možné rozšiřovat pořady dalším výkladem, lze ale dohodnout zvláštní představení.
 •